1 Åpent brev - ruteomlegging for Vardenområdet i Fyllingsdalen Opne dokument
2 Åpent brev til Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune og Skyss Opne dokument