1 Meld. St. 16 "Fra utenforskap til ny sjanse" Opne dokument