1 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - status og vidare framdrift Opne dokument