1 Årsmelding 2015 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument