1 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger - Status og vidare framdrift Opne dokument