1 Forslag om forskrift om freding av Gamle Vossebanen, strekninga Tunestveit-Midttun i Bergen kommune. Høyringsfråsegn Opne dokument
2 Høyringsbrev Opne dokument
3 Forslag til fredingsforskrift Opne dokument
4 Kart Opne dokument