1 Kulturutveksling mellom Hordaland og Covarrubias i Spania Opne dokument
2 Covarrubias – Hordaland - Kunstnar-/kulturarbeidarbustader/recidency - Retningsliner for utvekslinga og prin-sipp for bruksavtale Opne dokument