1 Svar på oversending – sanntidsapp som verkemiddel for å få ned klimagassutsleppa Opne dokument