1 Business Region Bergen. Rapportering til Hordaland fylkeskommune 2015. Opne dokument
2 Business Region Bergen. Revisors beretning 2015. Opne dokument
3 Business Region Bergen. Årsrekneskap 2015. Opne dokument
4 Næringsretta partnarskapsmidlar. Rapport 2015. Opne dokument
5 Business Region Bergen. Styrets beretning 2015. Opne dokument