1 Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017 Opne dokument
2 Uttale til forslag om nedlegging av klassar i bygg og anlegg Opne dokument