1 Spørsmål om møtegodtgjering til arbeidsutval Opne dokument