1 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Hordaland 2017 - 2020 Opne dokument
2 Skulebiblioteket - kunnskapskjelde, kulturberar og sosial møteplass Opne dokument
3 Uttale til skulebibliotek - frå Ungdommens fylkesutval Opne dokument