1 Klagesak. Klage - Uteservering på fortau – fv. 585, uteservering langs Torget, Bergen kommune Opne dokument
2 Vedlegg 1- Advokatfirmaet Harris, klage Opne dokument
3 Vedlegg 2 - Statens vegvesen, e-post/vedtak dagsett 24.08.15. Opne dokument
4 Vedlegg 3- Statens vegvesen, notat om uteservering for se.15-16 Opne dokument
5 Vedlegg 4 - Statens vegvesen, mail og justert kart for Torget 3. Opne dokument
6 Vedlegg 5-Statens vegvesen, oversendingsbrev dagsett 26.11.15. Opne dokument
7 Vedlegg 6 - Statens vegvesen, brev dagsett 5.11.15, bakgrunn for vurdering søknader Opne dokument
8 Vedlegg 7- Kart Opne dokument
9 Vedlegg 8 - Bilete av kumm utanfor Torget nr. 15. Opne dokument