1 Sak om fråvik frå vegnormalane for FV 561 Kolltveit - Ågotnes Opne dokument
2 Notat Rambøll FV 561 Kolltveit - Ågotnes Opne dokument
3 Notat frå Statens vegvesen: Fråvikssak FV 561 Kolltveit - Ågotnes Opne dokument