1 Klagesak. Klage på vedtak, førehandtilsegn med krav til å utbetre eksisterande avkøyrsle - Fv. 258, til parsell Gnr. 33 Bnr. 621, Kolltveit i Fjell kommune Opne dokument
2 Vedlegg 1. Søknad om utvida bruk av avkøyrsle. Dok. dato 16.02.15 Opne dokument
3 Vedlegg 2. Statens vegvesen, vedtak. Dok. dato 27.05.15. Opne dokument
4 Vedlegg 3. Klage. Dok.dato 17.06.15 Opne dokument
5 Vedlegg 4. Statens vegvesen-oversendelsesskriv. Dok dato28.11.15 Opne dokument
6 Vedlegg 5. Kart. Opne dokument
7 Vedlegg 6. Kart/Foto Opne dokument