1 Regionalt bompengeselskap i Hordaland – rapport,status og forankring Opne dokument
2 "Regionalt bompengeselskap i Hordaland" PWC rapport frrå 18.3.2014 Opne dokument