1 Klage på avslag om støtte frå Etablerarfondet for Bergensregionen Opne dokument
2 Klage frå Arild Gilja Opne dokument
3 Klage frå Roald Steinsland Opne dokument
4 Etablerarfond for Bergensregionen – krav til søknader og prioriteringskriterier Opne dokument