1 Trekksatsar for teoriopplæring til lærlingar Opne dokument