1 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring i Hordaland fylkeskommune - revisjonsrapport Opne dokument