1 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2016/18 Opne dokument
2 Framlegg til avtale mellom Stiftelsen Antidoping Norge og Hordaland fylkeskommune i samband med gjennomføring av prosjektet "Lokal mobilisering mot doping" i Hordaland Opne dokument
3 Framlegg til prosjektplan for prosjektet "Lokal mobilisering mot doping" i Hordaland Opne dokument