1 Oppdatering av kriteriet "innbyggjarar busette spreitt" - utkast til svarbrev Opne dokument
2 Oppdatering av kriteriet innbyggere busette spredtbygd i i(1) Opne dokument
3 Oppdatering av kriteriet "innbyggjarar busette spreitt" i inntektssystemet for fylkeskommunane - svar frå Hordaland fylkeskommune Opne dokument