1 Vedtak i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 24.3.14 gjeldande henvending frå Eidsland Grendalag Opne dokument