1 Klagesak. Klage på avslag på søknad om oppgradering og utvida bruk av avkøyrsle - Fv. 409 - Håland - Gnr. 31 Bnr. 5 - Radøy kommune. Opne dokument
2 Vedlegg 1. Tiltakshavar, søknad. Dok. dato 12.08.15. Opne dokument
3 Vedlegg 2. Tiltakshavar, kart til søknad. Opne dokument
4 Vedlegg 3. Statens vegvesen, avslag på søknad. dok dato 07.09.15. Opne dokument
5 Vedlegg 4. Statens vegvesen. Prinsippskisse. Dok. dato 07.09.15. Opne dokument
6 Vedlegg 5. Tiltakshavarane, klage på vedtak. Dok. dato 25.09.15 Opne dokument
7 Vedlegg 6. Statens vegvesen, oversendingsbrev. Dok. dato 14.12.15. Opne dokument
8 Vedlegg 7. Hordaland fylkeskommune. Kart. Opne dokument
9 Vedlegg 8. Hordaland fylkeskommune. 2 stk. flyfoto Opne dokument