1 Næringsbarometer 2014 - oversendingsforslag til Opplærings- og helseutvalet Opne dokument