1 Uttale frå Interesseselskapet Fjordvegen Rute 13 om utrasing langs Granvinsvatnet Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta
3 Uttale frå IS Fjordvegen vedr. utrasing Rv13 langs Granvinsvatnet Opne dokument