1 Melding om prosjektet: "Eit framtidsretta skuletilbod for ungdom frå Etne og Vindafjord" Opne dokument