1 Kostnadsfordeling - utviklingskostnader for alle fagsystem knytta til Vigo IKS Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta
3 Vedlegg - Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS) Opne dokument