1 Uttale til kystverket om prioritering av statleg tilskot til infrastruktur i fiskerihamner Opne dokument
2 Høyringsbrev Kystverket Opne dokument
3 Søknad Austevoll Opne dokument
4 Søknad Fitjar Opne dokument
5 Søknad Kvinnherad Opne dokument
6 Uttale frå Fiskeridirektoratet Opne dokument
7 Uttale frå Fiskarlaget Vest Opne dokument
8 Dokumentet er tilgangsbeskytta