1 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2016 - pr. juni Opne dokument