1 Orientering om handsaming av overtalssituasjonen ved dei vidaregåande skolane Opne dokument