1 Løyving av ekstra tilskot til ferjesambandet Hufthamar-Krokeide Opne dokument