1 Orientering om overtalssituasjonen ved dei vidaregåande skolane pr 1. august 2016 Opne dokument