1 TV-aksjonen 2016 - driftsstøtte frå Hordaland fylkeskommune Opne dokument