1 Omlegging av takst- og rabattsystemet i igangsatte bompengeprosjekt i Hordaland Opne dokument