1 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland pr. 30.06.2016 Opne dokument