1 Søknad om løyve for Isdøla kraftverk. Fråsegn. Opne dokument