1 Svar på oversending - kan Kokstadflaten bli siste bybanestopp før Flesland Opne dokument