1 Oversendingsforslag frå Utval for miljø og samferdsel Opne dokument