1 Endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høgare utdanning og fagskuleutdanning (studiekvalitetsforskrifta.) Opne dokument
2 rundskriv(1057322)(1) Opne dokument
3 Forskrift om endringer i studiekvalitetsforskriften nå(1057323)(1) Opne dokument
4 Merknader til studiekvalitetsforskriften full versjon nå(1057326)(1) Opne dokument