1 Endringar i fagskulelova per 01.07.2016 Opne dokument
2 Informasjonsbrev til sektoren om endringer i fagskoleloven(2) Opne dokument