1 Oppfølging av vedtak gjeldande forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar 2013 - tilbakemelding Opne dokument
2 Statusrapport skulehelsetenesta Opne dokument
3 Svar frå Bergen kommune Opne dokument
4 Handlingsplan vedr. tilrådingar i forvaltningsrevisjonsrapport "Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune" - status pr. 7. april 2014 Opne dokument