1 Svar på spørsmål - status på innføring av kortbetaling på Hardangerbussen Opne dokument