1 Vedtak i KOFA på klage frå Bergen-Nordhordland Rutelag AS Opne dokument