1 Regional plan for Nordfjella - vedtak av plan Opne dokument
2 Plankart Regional plan for Nordfjella med Raudafjell. Styringsgruppas forslag 06.01.2014 Opne dokument
3 Planrapport med retningslinjer Opne dokument