1 Klage på avslag på søknad om dispensasjon frå byggegrense ved Våga i Sveio kommune Opne dokument
2 Vedlegg Opne dokument