1 Uttale - nytt avtaleregime for bompengesektoren Opne dokument