1 Fråsegn til konsekvensutgreiingsprogram for Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommunar Opne dokument
2 Melding frå SKL med framlegg til konsekvensutgreiingsprogram Opne dokument