1 Forslag til nytt takst og rabattsystem for Haugalandspakken - uttale Opne dokument
2 16_7190-8Lokalpolitisk behandling av tiltak for å øke inntektene til Haugalandspakken - Høring til fylkeskommunene med vedlegg Opne dokument