1 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Opne dokument
2 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel - vedtak av høyringsforslag Opne dokument