1 Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne dokument
2 Årsmelding for Hordaland fylkeskommune for 2013 Opne dokument
3 Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Del 1 - Hovudoversyn med noter Opne dokument
4 Revisjonsberetning Hordaland fylkeskommune 2013 Opne dokument
5 Revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2013 Opne dokument